GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF

B.V. Internationaal Transportbedrijf G.A. van Velthoven werd op 7 mei 1929 opgericht door Gerardus (G.A.) van Velthoven de grootvader van de huidige bestuurders van de vennootschap.De werkzaamheden werden in de eerste jaren nog uitgevoerd met paard en wagen vanuit Loosduinen. In 1931 werd de eerste vrachtwagen aangeschaft en vanaf deze tijd dateren de relaties met Esso (dat heette toen nog de American Petroleum Company) en de ABN-Amrobank (toen nog de Rotterdamse Bank). In dat zelfde jaar werd een begin gemaakt met het vervoer van groente en fruit van het Westland naar Duitsland en wij waren samen met de Fa. Tanke uit Poeldijk de grondleggers van dit soort vervoer.

Van 1935 tot het begin van de jaren vijftig is er niet op Duitsland vervoerd in verband met de politieke situatie aldaar. Tijdens deze periode beperkte men zich tot het vervoer van groenten en fruit van de tuinderijen naar de veilingen en het vervoer van kolen naar de tuinderijen.Tijdens de mobilisatie werden alle vrachtauto’s gevorderd door het Nederlandse leger en tijdens de bezetting door de Duitse bezetters. Twee auto’s konden echter door ze goed te verbergen uit handen van de bezetters worden gehouden. De werkzaamheden werden in die tijd weer uitgevoerd met paard en wagen. Na de oorlog werden van het Amerikaanse leger GMC’s en Chevrolets aangeschaft en hiermee werd het vervoer van groenten en fruit naar Duitsland weer opgepakt. In 1953 werd de eerste M.A.N. vrachtwagen in gebruik genomen en sedertdien bestaat de relatie met dit merk vrachtwagen.

In 1969 kwam de grondlegger van het bedrijf, Gerardus van Velthoven, te overlijden en werd de onderneming door drie zonen (welke reeds jaren in de onderneming werkzaam waren) te weten Wim, George en Leo voortgezet. Onder de bezielende leiding van deze generatie groeide het bedrijf van 13 vrachtwagens in 1969 tot 31 vrachtwagens in 1999.

In de zeventiger jaren werd de oude locatie in Loosduinen te klein. In 1975 kwam het huidige kantoor en terrein van de Groenteveiling Kwintsheul beschikbaar en werd dit aangekocht. Sedertdien heeft deze locatie enige stevige renovaties (werkplaats in 1988 en kantoor in 1994) en uitbreiding van het parkeerterrein (in 1991) gekend.

Op 1 januari 1999 besloten Wim en George (Leo had in 1989 het bedrijf reeds verlaten) dat zij van hun oude dag mochten gaan genieten. De zonen van Wim, Ron en Eric hebben de onderneming vervolgens overgenomen. Deze derde generatie heeft de onderneming inmiddels weten uit te breiden tot 50 vrachtwagens.

CONTACT OPNEMEN

We staan graag voor u
klaar om u te adviseren over de
door ons aangeboden diensten.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u in contact komen met een van onze specialisten?

Bel ons telefonisch:
0174 – 225252

Of neem contact met ons op door middel van het contact formulier.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search